اولین بوسه

First Kiss

اولین بوسه

.

.

.

.

.

.

هِیچگاه اولین بوسه ات از یادم نمی رود...هیچ گاه

[ یکشنبه پنجم خرداد 1392 ] [ 1:35 ] [ بوسه ی عشق ] [ ]

...


بهت نمی گم دوسِت دارم،ولی قسم می خورم که دوسِت دارم

بهت نمی گم هرچی که می خوای بهت می دم،چون همه چیزم تویی

 نمی خوام خوابتو ببینم، چون توخوش ترازخوابی

اگه یه روزچشمات پرِاشک شد ودنبال یه شونه گشتی که گریه کنی،

صِدام کن بهت قول نمی دم که ساکتت کنم ،اما منم پا به پات گریه می کنم

اگر دنبال مجسمه سکوت می گشتی صِدام کن، قول می دم سکوت کنم

 اگه دنبال خرابه می گشتی تا نفرتتو توش خالی کنی ، صِدام کن چون قلبم تنهاست

 اگه یه روزخواستی بری قول نمیدم جلوتو بگیرم اما همیشه به پات میمونم که برگردی

اگه یه روز خواستی بمیری قول نمی دم جلوتو بگیرم اما اینو بدون

"من قبل از تو میمیرم"

[ سه شنبه هفتم خرداد 1392 ] [ 23:12 ] [ بوسه ی عشق ] [ ]

عشق یعنی...

عشق یعنی یک جهان دلبستگی

عشق یعنی بی نهایت خستگی

عشق یعنی با تو خواندن از جنون

عشق یعنی سوختن ها از درون

عشق یعنی با خودت بیگانگی

عشق یعنی یک جهان دیوانگی

عشق یعنی سوختن تا ساختن

عشق یعنی عقل و دین را باختن

عشق یعنی چشم سر را دوختن

عشق یعنی همچو شمعی سوختن

عشق یعنی گل شدن در بین خار

عشق یعنی روشنی در شب تار

[ سه شنبه هفتم خرداد 1392 ] [ 23:10 ] [ بوسه ی عشق ] [ ]